خیریه مهر تابناک به منظور اعتلای روحیه‌ی نوع‌دوستی و ارتقای سطح سلامت روحی مخاطبان مجتمع آموزشی مهر و ارتقای سطح تعلیم و تربیت اقشار نیازمند جامعه به خصوص کودکان و نوجوانان تشکیل شده است.


سوره آل عمران-آیه‌ی۹۲

هرگز به نیکوکاری نخواهید رسید، تا از آن‌چه دوست دارید انفاق کنید، و از هر چه انفاق کنید قطعا خدا از آن آگاه است.


برنامه‌های خیریه مهر تابناک

در اختیار قرار دادن امکانات اردویی مرکز به مؤسسات فرهنگی، آموزشی

کشف و شکوفایی استعدادهای نهفته در مناطق کم‌تر توسعه‌یافته و بورسیه دانش‌آموزان توانمند

ساماندهی امکانات و کمک‌های مالی برای ارتقای سطح تعلیم و تربیت اقشار نیازمند جامعه

برپایی بازارچه‌های خیریه در مجتمع آموزشی مهر و فروش کارهای دستی دانش‌آموزان به نفع خیریه