هدف از تشکیل این کمیته حمایت و تشویق دانش‌آموزان در فناوری‌های سازگار، ارتقای مطالعات و تحقیقات علمی و بهره‌مندی از فناوری‌های نوآورانه زیست محیطی و تجارب سازنده بومی در زمینه حفظ تعادل زیست‌بوم‌ها است.


آب، خاک، هوا، گیاهان، حیوانات و مناسبات بیولوژیک متعادل بین آن‌ها شکل‌دهنده‌ی محیط زیست طبیعی است. این سرمایه‌ی طبیعی موهبتی بزرگ است که خداوند متعال به بشر ارزانی داشته تا در تمامی ادوار تاریخ با عمران و آبادانی زمین همه‌ی انسان‌ها و موجودات از آن بهره‌مند باشند؛ از این رو حق بهره‌مندی از آن را باید از مصادیق مهم حقوق بشر یاد نمود، که قرآن کریم در آموزه‌های خود ضمن یادآوری این مطلب، بر مصونیت طبیعت و منابع طبیعی و تعادل زیست محیطی از هر گونه تجاوز و تعدی تاکید ورزیده است و بر این اساس تجاوز و تعدی به طبیعت را فساد در زمین دانسته که عذاب اخروی و مسئولیت دنیوی را در پی خواهد داشت.


پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست و همچنین هم‌افزایی فعالیت‌های زیست محیطی ستادهای توسعه فناوری برای تحقق اهداف بالادستی کشور در این حوزه، از دیگر اهدافی است که برای تشکیل این بخش مدنظر قرار دارد.